Blog

Gelijke kansen voor iedereen: SmartStart zet zich in!


Cooperation_fb.png

In 2018 gaven ouders tussen de 185 en 286 miljoen euro1 uit aan buitenschoolse lessen. Voor één leerling waren ouders gemiddeld wel 1000 euro in het jaar1 kwijt hieraan. Dit is niet iets wat iedereen kan betalen, terwijl educatie voor iedereen even toegankelijk moet zijn. Daarom start SmartStart met een strijd tegen onderwijsongelijkheid!

Er leven momenteel ongeveer 275 duizend kinderen in gezinnen onder de armoedegrens2. Deze gezinnen hebben geen geld voor naschoolse begeleiding, noch is het thuis vaak rustig genoeg om te werken. ‘Gewone’ 1-op-1 bijlesbedrijven hebben vaak alleen aanmeldingen van hogere inkomens-gezinnen. Dit is oneerlijk, en heeft inzet nodig om te veranderen.

Maar dat is toch gek, want SmartStart is zelf ook een 1-op-1 bijlesbedrijf? Dit is waar, en we zullen zeker privé-bijlessen blijven aanbieden. Echter heeft SmartStart ook vele samenwerkingen door de jaren opgedaan; met bibliotheken, middelbare scholen, en gemeenten.

Hierdoor kon SmartStart nieuwe initiatieven aanbieden, zoals Bijles in de Bieb, wat na succes in Tilburg nu ook in Waalwijk zal worden aangeboden. Bijles in de Bieb houdt in dat in groepsverband bijles wordt gegeven in een rustige omgeving, maar natuurlijk met even hoge kwaliteit van ervaren bijlesgevers!

Met hulp van onze samenwerkingen en dit groepsverband kunnen kosten omlaag ofwel compleet verdwijnen, en kunnen we onderwijsongelijkheid verkleinen. Dit laatste is wel een groot doel. We zijn er ook nog zeker lang niet, maar SmartStart zal zich blijven inzetten voor dit doel!

Bijles krijgen

Een vak makkelijker en leuker maken?
Slim.

Meer over bijles krijgen

Bijles geven

Een flexibele en lonende bijbaan?
Dat kan.

Meer over bijles geven