Blog

De Rekentoets: hoe zat dat nou?


Maths2.png

Begin februari 2019 kondigde het kabinet aan dat bij ingang van schooljaar 2019-2020 de landelijke rekentoets voor middelbare scholieren zal verdwijnen. Dit is het resultaat van een lange reeks aanpassingen, die het voor ouders en leerlingen verwarrend hebben gemaakt wat er nou werkelijk gaande is.


Zoals de NOS1 rapporteerde, wees onderzoek in 2007 uit dat leerlingen op zowel voortgezet onderwijs als MBO een te laag rekenniveau hadden. Dit bracht meerdere klachten van zowel bedrijven, hogescholen, en universiteiten. Hierop besloot de Tweede Kamer daarom de Landelijke Rekentoets in te voeren in 2010.

Deze rekentoets was berucht bij leerlingen door zijn moeilijkheidsgraad: In 2012 bleek dat 72% van de HAVO de toets niet haalde, en het gemiddelde op de HAVO een 4,9 was voor de toets2. Toch ging de Tweede Kamer verder om de toets in schooljaar 2013-2014 verplicht te maken voor alle leerlingen op het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Deze verplichting hield in dat er één centrale rekentoets voor allen zou zijn, die deel uitmaakte van het eindexamen.

Voor het jaar 2015-2016 werd deze verplichting nog erger, gezien de uitkomst van de toets mee zou tellen voor de examenuitslag. Dit bracht veel ophef met zich mee, gezien dit zou betekenen dat vele leerlingen een onvoldoende op hun eindrapport zouden halen. In 2015 werd de toets ook onverwachts aan politici uit de Tweede Kamer gegeven, waarbij bleek dat ALLE Kamerleden zakten voor de toets3. Omdat overduidelijk was dat dit oneerlijk zou zijn voor scholieren, werd besloten de rekentoets alleen voor het VWO mee te laten tellen, die met een slagingspercentage van 97% er beter voor stonden4.

In jaar 2016-2017 moest VWO de toets nog wel een keer afleggen, maar in 2017-2018 werden laatste regelingen gemaakt om het cijfer ook voor VWO niet mee te laten tellen. Dit werd in december 2017 gesteld door minister Slob van Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media5, waardoor het einde van de rekentoets in zicht leek te komen.

In het huidig schooljaar, 2019-2020, is er geen centrale rekentoets meer voor leerlingen. Het plan is wel om bij middelbare scholen het ‘rekenen’ te integreren bij wiskunde en andere vakken. Onderbouw kan ook bijscholing verwachten, terwijl bovenbouw rekenvaardigheden zal moeten onderhouden6. Dit betekent dat rekenvaardigheden nog steeds getoetst zullen worden, maar dan onder het vak wiskunde. VMBO- en HAVO-leerlingen zonder wiskunde krijgen een aparte toets, maar die zal niet meetellen voor het eindexamen7. Tenslotte blijft bij MBO de rekentoets er nog wel even, omdat het beter aansluit op de opleidingen en toekomstige beroepen van deze studenten. Het krijgt wel de mogelijkheid eigen rekentoetsen per instelling af te nemen, in plaats van een landelijke toets. Dit schooljaar moet de toets nog wel worden afgelegd, maar pas vanaf 2020-2021 telt het resultaat van de toets mee8.

Bijles krijgen

Een vak makkelijker en leuker maken?
Slim.

Meer over bijles krijgen

Bijles geven

Een flexibele en lonende bijbaan?
Dat kan.

Meer over bijles geven